Back to top

Journal de Bruges 11/6/1851 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)