Back to top

Journal de Bruges 20/5/1851 pagina 2 van 6

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)