Back to top

Journal de Bruges 18/4/1851 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)