Back to top

Journal de Bruges 15/4/1851 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)