Back to top

Journal de Bruges 1/4/1851 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)