Back to top

Journal de Bruges 29/11/1850 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)