Back to top

Journal de Bruges 13/10/1850 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)