Back to top

Journal de Bruges 25/4/1850 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)