Back to top

Journal de Bruges 5/4/1850 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)