Back to top

Journal de Bruges 31/3/1850 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)