Back to top

Journal de Bruges 29/11/1849 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)