Back to top

Journal de Bruges 21/11/1849 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)