Back to top

Journal de Bruges 3/11/1849 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)