Back to top

Journal de Bruges 12/9/1849 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)