Back to top

Journal de Bruges 9/5/1849 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)