Back to top

Journal de Bruges 13/6/1846 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)