Back to top

Journal de Bruges 21/10/1841 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)