Back to top

Journal de Bruges 25/7/1841 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)