Back to top

Journal de Bruges 20/7/1841 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)