Back to top

Journal de Bruges 30/6/1841 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)