" /> Zicht onder de perronsoverkapping van het 2de station. | Erfgoed Brugge
Back to top

Zicht onder de perronsoverkapping van het 2de station.

Omschrijving Een van de twee zeldzame opnames van het 19de-eeuwse station in Brugge, die in 2007 werden geschonken aan de Dienst Monumentenzorg. Deze dienst schonk op haar beurt deze foto van de Brugse fotograaf Alfons Watteyne sr. aan het Stadsarchief. Zie ook de afbeelding met inventarisnummer FO/E/206. In 'Brugs Ommeland', 47ste jaargang, nummer 4, december 2007, pag. 251-253 lezen we over deze foto volgende bijdrage van de hand van Brigitte Beernaert (Dienst Monumentenzorg) : "In 1877 krijgt de Antwerpse architect Joseph Schadde (1818-1894) opdracht van het Ministerie van Openbare Werken om een nieuw station voor Brugge te ontwerpen. De plannen geven aanleiding tot hevige discussies in Brugge ook al omdat de Brugse stadsarchitect Louis Delacenserie niet als ontwerper wordt aangeduid. Joseph Schadde ontwerpt een monumentaal neogotisch station dat elementen ontleent aan de lokale Brugse bouwstijlen. Voor de overdekking van de perrons kiest hij voor een toen eigentijdse constructiemethode. Met een indrukwekkende ijzerconstructie overkoepelt hij de grote ruimte, net zoals hij dat in 1872 ook deed voor de Beurs in Antwerpen. De grote gietijzeren overspanning was een fraai voorbeeld van hoe nieuwe technische mogelijkheden vertaald werden in 'gotische' vormen en lokale decoratieve elementen. Het prachtige station is door tijdgenoten vergruisd. Men verwijt de architect de ongerijmdheid van de ijzeren constructie. Historicus Adolphe Duclos schrijft in 1886 in Rond den Heerd, 4 maart 1886 (p. 114) over die overspanning : 'het haalt een mensch de oogen uit zijn lijf, en 't kastijdt zoodanig 't recht oordeel, dat men henen gaat om geen kwaad bloed te maken'. De foto geeft ons een beeld van het 'leven' op de perrons kort na de voltooiing. In de constructie zelf zijn nog werkplatforms te zien waarop de arbeiders poseren. Het station is in 1948 gesloopt. Ondertussen was het gebouw geliefd door de Bruggelingen. Verschillende onder hen hebben gepleit voor het behoud en wilden het omgevormd zien tot feestzaal of tentoonstellingsruimte."
Datering -1886
Inventarisnummer FO_E_0205
FO/E/0205
Soort foto
Vervaardiger Watteyne Alfons sr.
Collectie: Stadsarchief

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Voornaam en naam
Emailadres
Titel
Bericht