Back to top

De Heilig Bloedprocessie.

Omschrijving De Heilig Bloedprocessie, die zeker teruggaat tot 1304, gaat elk jaar uit op Hemelvaartsdag. Ondanks de veranderingen die de optocht in de loop der eeuwen heeft ondergaan, blijft de diepste spiritualiteit ervan beheerst door de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. Naar aanleiding van het Heilig Jaar (2000) werd de processie vernieuwd en geactualiseerd. Sinds jaar en dag wordt de Processie thematisch in vier delen opgesplitst. In de eerste twee delen passeren taferelen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament de revue. Bedoelde taferelen zijn opgevat in een stijl die herinnert aan de Bourgondische periode, toen gilden, ambachten, vertegenwoordigers van vreemde naties, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking ervan. Zoals het past in een evocatie die het lijden van Jezus centraal stelt, wordt bijzondere aandacht besteed aan het Bijbelse passieverhaal. Volgens een oude overlevering bracht Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen in 1150, na de tweede kruistocht, de Relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare kleinood bewaard en vereerd in de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg. Over de juiste historische toedracht zal men het wel nooit helemaal eens worden. Feit is dat de legende een schat aan authentiek volksgeloof en folkloristische charme in zich draagt. In het derde onderdeel van de Processie wordt die legende ten tonele gevoerd. Deel vier schetst de rijke traditie van de verering van de Relikwie. Voorafgegaan door de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed dragen twee prelaten het gouden schrijn met de relikwie : een ingetogen moment dat een diepe indruk nalaat op de toeschouwers. Sluitstuk van de Processie is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte uitstrooit. De Heilig Bloedprocessie is sinds 2010 opgenomen in de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO).
Locatie Brugge, Centrum, Markt
Datering 2013-05-09
-
Inventarisnummer FO_B10852
FO_B10852
Soort foto
Vervaardiger Jacques Willems, Brugge
Collectie: Stadsarchief Brugge

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Voornaam en naam
Emailadres
Titel
Bericht